Anëtaret

Lista e anëtarve

E aktualizuar më 09 Mars 2017 Nr. anëtarsisë: 144
Lista aktualizohet në fillim të çdo muaji. Falemnderit për mirëkuptim.
I falenderojm të gjithë anëtaret për mbështetjen e shoqatës “Topanica”.
Kanë pagu 4 66 112 111 102
Emri Emri i prindit Mbiemri Vendi Shteti Anëtarsia
2018
Anëtarsia
2017
Anëtarsia
2016
Anëtarsia
2015
Anëtarsia
2014
Adil Sadik Morina München D 04.06.2016
Afrim Bajram Morina Zürich CH 06.02.2017 01.04.2016 01.04.2016 18.03.2014 18.03.2014
Agron Rabit Shehu München D 04.06.2016
Ahmet Avdylaziz Shehu Luzern CH 03.02.2017 07.03.2016 21.05.2015 18.06.2014
Ahmet Rexhep Morina Zürich CH 31.01.2017 01.03.2016 03.03.2015 27.03.2014
Aki Xhafer Morina Zürich CH 01.03.2017 30.09.2016 30.12.2015
Alban Muhamed Morina Zürich CH 27.10.2015
Ali Enes Osmani Basel CH 01.04.2015 04.03.2015
Ali Xhemail Zubaku Zürich CH 07.03.2017 09.03.2016 27.03.2015 29.04.2014
Amir Mustaf Morina Zürich CH 03.02.2017 01.03.2016 02.03.2015 07.05.2014
Arben Adil Morina Zürich CH 02.02.2016
Arton Sinan Zubaku Zürich CH 31.01.2017 04.03.2016 01.09.2015 08.11.2014
Asllan Qerim Murina Zürich CH 27.10.2015 02.05.2014
Astrit Avni Murina Glarus CH 13.02.2017 09.03.2016 12.05.2015 28.05.2014
Avni Gani Morina Zug CH 28.06.2016 04.02.2015
Avni Gani Murina Glarus CH 13.02.2017
Avni Mumin Morina Zürich CH 08.06.2016 10.08.2015 07.05.2014
Bajram Ismet Morina Kamenice KS 12.09.2016 12.09.2016 31.07.2014
Bashkim Jahi Zeqiri Glarus CH 01.02.2017 30.10.2015
Basri Ferat Murina Solothurn CH 02.02.2017 01.06.2016 02.06.2015 05.03.2014
Basri Idriz Morina Luzern CH 08.03.2017 02.03.2016 06.07.2015 06.05.2014
Basri Qazim Murina Deutschland D 04.06.2016 10.08.2015
Beqir Skender Zubaku Bern CH 08.03.2017 08.03.2016 08.07.2015 02.05.2014
Beqir Vebi Shala Zürich CH 29.04.2014
Besim Bajram Morina Zürich CH 02.02.2017 01.03.2016 02.03.2015 06.05.2014
Besim Sejdullah Idrizi Deutschland D 06.09.2016 10.08.2015
Besnik Mumin Morina Zürich CH 01.02.2017 28.01.2016 02.04.2015 29.04.2014
Bujar Nexhat Morina Zürich CH 01.03.2017 01.03.2017 03.03.2016 05.03.2015 03.08.2014
Burhan Avni Murina Zug CH 01.03.2016 07.04.2015 02.05.2014
Burhan Mehmet Morina Zürich CH 09.01.2017 16.02.2016 13.01.2015 11.03.2014
Burhan Xhelal Morina 07.08.2014
Daut Ekrem Morina Zürich CH 28.02.2017 28.11.2016 03.03.2015 04.08.2014
Dibran Ismajl Rexha Zürich CH 01.03.2017 01.03.2016 03.03.2015 06.05.2014
Ejup Ekrem Morina Zürich CH 28.02.2017 26.01.2016 26.01.2015 27.05.2014
Ekrem Rrahmon Morina Deutschland D 30.06.2016 31.07.2015
Ekrem Ilmi Morina Zürich CH 28.11.2016 03.03.2015 04.08.2014
Elhan Avni Morina Zug CH 02.02.2017 29.03.2016 27.04.2015 25.06.2014
Emir Milaim Morina Thurgau CH 31.08.2016 29.09.2015 30.06.2014
Emrush Kadri Morina Genève CH 27.12.2016 20.10.2015 30.04.2014
Enis Rifat Shala Zug CH 17.03.2015 08.06.2014
Esad Hamdi Morina Las Vegas USA 11.07.2016
Fadil Halim Zubaku Bern CH 08.04.2015 28.05.2014
Fakri Shefki Murina Basel CH 30.10.2015 02.07.2014
Faruk Rrahmon Morina Deutschland D 31.07.2015
Fatmir Raif Morina Bern CH 29.02.2016 31.03.2015 06.03.2014
Faton Rrahmon Morina Deutschland D 31.07.2015
Fehmi Vebi Morina St.Gallen CH 01.03.2017 02.03.2016
Fetah Ismet Murina 03.06.2014
Gani Haki Murina Zürich CH 06.02.2017 04.04.2016 09.03.2015 11.03.2014
Gani Shaip Shala St.Gallen CH 02.02.2017 25.01.2016 04.03.2015 04.06.2014
Halil Ramiz Zubaku Zürich CH 30.01.2017 30.01.2017 23.02.2016 13.04.2015 28.04.2014
Hevzi Ismajl Shala Zürich CH 01.02.2017 07.06.2015
Ibrahim Esat Morina Bern CH 30.01.2017 30.12.2016 22.12.2015 30.10.2014
Idris Ismajl Morina Zürich CH 13.02.2017
Ilir Mustaf Morina Zürich CH 27.02.2017 11.02.2016 27.03.2015 27.05.2014
Ilir Sadik Morina München D 04.06.2016
Ilmi Idris Morina Zürich CH 02.02.2017
Immer Ahmet Morina D 06.09.2016
Imran Imer Bunjaku Zürich CH 13.12.2016 02.11.2015 26.05.2014
Irfan Qerim Morina Zürich CH 14.12.2016
Irfan Ramadan Morina Zürich CH 01.02.2017 01.03.2016 31.03.2015 29.04.2014
Isa Muharrem Morina Deutschland D 04.06.2016 12.07.2015 08.11.2014
Ismail Islam Bunjaku Basel CH 14.03.2016 04.03.2015 06.05.2014
Ismajl Nazif Morina Suedi S 10.08.2015
Ismet Fetah Murina Zürich CH 07.02.2017 08.03.2016 27.01.2015 27.03.2014
Isuf Murat Murina St.Gallen CH 05.07.2016 02.12.2015 02.06.2015
Jahi Musli Murina Tessin CH 08.03.2017 07.09.2016 12.01.2015
Jakup Ekrem Morina Zürich CH 28.11.2016 05.03.2015 04.08.2014
Jeton Mustafë Morina Deutschland D 06.09.2016 10.08.2015 31.07.2014
Kadri Hevzi Shala Zürich CH 01.02.2017 01.03.2016 04.03.2015 10.03.2014
Liridon Shefik Shabani Basel CH 01.03.2016
Mazllum Qerim Zubaku Bern CH 01.02.2017 01.03.2016 28.04.2015 30.05.2014
Mehmet Abdylaziz Shehu Luzern Ch 18.06.2014
Mehmet Rexhep Murina Zürich CH 27.02.2017 29.02.2016 27.03.2015 16.04.2014
Mejdi Sefedin Fetahu Zürich CH 02.06.2015 27.05.2014
Mejdi Vebi Shala Zürich CH 27.01.2017 14.03.2016 28.10.2015 06.06.2014
Menderez Qemajl Zubaku Bern CH 06.07.2015 12.05.2014
Mesud Qemajl Zubaku Bern CH 09.03.2016 03.12.2015 28.05.2014
Mevladin Mustaf Morina Bern CH 01.03.2017 04.03.2015 30.04.2014
Mevlan Ismet Morina Luzern CH 03.06.2014
Mevlud Hajrullah Morina Deutschland D 30.08.2016 18.03.2015 31.07.2014
Milaim Avni Murina Zug CH 27.06.2016 06.05.2015 05.06.2014
Milaim Musa Morina St.Gallen CH 12.04.2016 08.04.2015 08.04.2014
Mirsad Islam Morina Schwyz CH
Muhamed Ali Osmani Zürich CH 02.02.2017 02.02.2017
Murtez Nasi Murina Zürich CH 27.01.2017 27.03.2015 29.04.2014
Musa Hamdi Murina Aargau CH 01.02.2017 04.03.2016 03.03.2015 05.05.2014
Musa Nuhi Zubaku Deutschland D 10.08.2015
Musah Enver Zubaku Solothurn CH 01.03.2016 31.08.2015
Mustaf Rexhep Morina Bern CH 25.02.2016 25.02.2016 26.03.2015 30.04.2014
Nagip Begzad Murina Schwyz CH 01.03.2017 25.02.2016 20.10.2015
Naim Begzad Kubova Zürich CH 01.02.2017 07.03.2016 26.03.2015 06.05.2014
Naim Nijazi Shala Deutschland D 04.06.2016 10.08.2015 08.06.2014
Naip Fehmi Morina St.Gallen CH 01.03.2016 30.03.2015 29.04.2014
Naip Ferid Murina Luzern CH 31.01.2017 01.03.2016 04.03.2015 30.05.2014
Naser Qamil Shehu Luzern CH 31.01.2017 12.02.2016 03.03.2015 29.04.2014
Naser Rexhep Zubaku Bern CH 15.02.2017 18.02.2016 31.03.2015 20.05.2014
Naser Rrustem Morina Luzern CH 01.03.2016 17.03.2015 29.04.2014
Nehat Adil Morina Zürich CH 30.01.2017 18.02.2016 18.03.2015 06.05.2014
Nehat Aziz Morina St.Gallen CH 06.03.2017 10.02.2016 03.03.2015 05.05.2014
Nehat Ferid Murina Luzern CH 27.01.2017 02.03.2016 04.03.2015 30.05.2014
Nehat Haki Murina Bern CH 29.02.2016 28.10.2015 29.04.2014
Orhan Hajrush Morina Bern CH 09.03.2015 02.07.2014
Orhan Ramadan Morina 08.06.2014
Osman Rafet Morina Glarus CH 02.02.2017 01.03.2016 03.03.2015 29.04.2014
Osman Sadri Salihi Zürich CH 27.01.2017 29.02.2016 10.03.2015 28.05.2014
Qemajl Shaban Morina Basel CH 01.03.2017 29.12.2015
Qerim Metush Zubaku 04.06.2014
Ragip Fehmi Morina St.Gallen CH 01.03.2017 06.01.2016 04.03.2015 30.04.2014
Ragmi Adem Shala Zürich CH 01.04.2016 15.10.2015 02.06.2014
Ramadan Nazim Morina Zürich CH 22.02.2016 06.03.2015 06.05.2014
Ramadan Ruzhdi Morina Zürich CH 07.09.2016 18.12.2015
Refik Fehmi Murina 21.05.2014
Reshat Aziz Morina St.Gallen CH 30.01.2017 16.12.2016 19.10.2015 19.05.2014
Rexhep Tefik Morina Bern CH 02.03.2016 03.11.2015 03.03.2015 30.05.2014
Rexhep Jahi Zubaku D 06.09.2016
Riza Enver Shala Deutschland D 13.06.2016 01.10.2015
Rizah Halim Murina Zürich CH 27.11.2015
Ruhan Isa Sulejmani Basel CH 01.02.2017 02.04.2015
Samet Idriz Shehu Luzern CH 27.02.2017 15.02.2016 21.09.2015 06.05.2014
Selami Nijazi Shala Deutschland D 04.06.2016 10.08.2015 08.06.2014
Selami Shefik Sulejmani Baselland CH 01.03.2016 08.10.2015 02.05.2014
Shaban Isak Murina St.Gallen CH 02.02.2017 02.02.2017 16.03.2016 04.03.2015 28.04.2014
Shaban Ruhit Morina Basel CH 31.01.2017 04.11.2015
Shaip Ismajl Murina Luzern CH 31.01.2017 31.01.2017 24.07.2015 14.08.2014
Skender Shaip Morina München D 04.06.2016
Taip Ferid Morina Zug CH 06.02.2015 06.02.2015 06.02.2015
Tefik Mesud Morina Kosovë KS 06.09.2016 04.09.2015 28.08.2014
Valmir Asllan Morina Zürich CH 18.09.2016 18.09.2016
Valton Jakup Zubaku Zürich CH 03.03.2016
Valton Rafet Morina Glarus CH 27.02.2017 29.02.2016 02.03.2015 14.03.2014
Vildane Hevzi Shala Zürich CH 01.03.2016 04.03.2015
Visar Avni Murina CH 04.07.2014
Visar Ismet Murina CH 19.03.2014
Xhafer Haki Murina Zürich CH 25.01.2017
Xhelal Mejdi Morina St.Gallen CH 27.10.2015 01.09.2014
Xhemail Mustafë Morina Zürich CH 06.02.2017 30.11.2015 06.01.2015 01.04.2014
Xhemail Ramadan Zubaku Zürich CH 30.01.2017 01.03.2016 30.03.2015 06.05.2014
Ymer Ramadan Rexha Baselland CH 02.03.2016 18.03.2015 12.03.2014
Zejnepe Adem MorinaBajralija St.Gallen CH 01.03.2017 02.03.2016 04.03.2015 02.05.2014
Zekirija Hysen Sulejmani Baselland CH 09.02.2016 22.05.2015 27.05.2014
Zenel Adem Morina Tessin CH 06.02.2016 01.03.2016 04.03.2015 03.06.2014
Zeqirja Adil Zubaku Aargau CH 22.02.2016
Zeqirja Xhemail Shala St.Gallen CH 03.03.2016 04.03.2015 02.05.2014